Close
توجه

انتخاب زبان:
درباره مؤسسه جهانی فروش و بازاریابی

مؤسسه جهانی فروش و بازاریابی (ISMM) تنها سازمان نماینده در جهان برای شرکت ها و سازمان های متخصص در فروش و فروشندگان حرفه ای در سر تا سر جهان است. ...
جایزه بهترین مدیر سال منطقه
ارائه جزئیات "جایزه بهترین مدیر سال منطقه MENA" در استانبول ترکیه در سال 2014 به زودی
حداکثر 50 کمپانی قابلیت تأیید و حضور در مراسم را دارند
به تصویب هیئت داوران، به دلیل تعدد فرم های درخواست ارزیابی حداکثر 50 کمپانی قابلیت تأیید و حضور در مراسم را دارند
مراسم جایزه شعف مشتری
یکی از معتبرترین و هیجان انگیزترین جوایز در منطقه خاور میانه (مورد تأیید علمی دانشگاه و سازمان های مطرح مرتبط) با حضور مطرح ترین مدیران عامل جهان
برگزاری مراسم جایزه شعف مشتری در امارات متحده
انتخاب شرکت موفق و مطرح برگزاری همایش در منطقه خاورمیانه (شرکت همایش فرازان) جهت بر گزاری مراسم جایزه شعف مشتری در امارات متحده
دریافت بیش از 150 تقاضای حضور
دریافت بیش از 150 تقاضای حضور و بررسی فرم های ارزیابی از سوی هیئت داوران تا به امروز
vido Download
mena-video

تعداد بازدید کنندگان: 255725 نفر